Svenska ortnamn i Finland
Vörå (vö:rå) kommun i Österbotten, fi. Vöyri Vörå på kartan

info: Vörå bildade tillsammans med Maxmo den 1.1.2007 Vörå-Maxmo kommun. Denna bildade tillsammans med Oravais den 1.1.2011 Vörå kommun. De orter som i denna förteckning lokaliseras till Vörå avser orter som omfattades av Vörå kommun före 2007.