Svenska ortnamn i Finland
Stortervo (-tärrvå) ö i Pargas, fi. Iso-Tervo, se Stortervolandet

info: Kallas även Stortervolandet.