Hakuohje 
 
 
ETUSIVU > Tekijä- ja julkaisutiedot

Ison suomen kieliopin verkkoversio

URN:ISBN:978-952-5446-35-7
ISSN:1796-041X

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 5

Tekijät

Iso suomen kielioppi (2004)

  • Kirjoittajat: Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen ja Irja Alho
  • Tarkemmin kirjan esipuheessa

Määritelmät (2005)

  • Koostaneet Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna, tekninen toteutus Jari Vihtari

Ison suomen kieliopin verkkoversio (2008)


 

TIETOJA VERKKOVERSIOSTA

ESIPUHE

JOHDANTO

LYHENTEET JA ERIKOISMERKIT

KIRJALLISUUSLUETTELO

VIITTAUSOHJE

TEKIJÄ- JA JULKAISUTIEDOT

PALAUTE