Hakuohje 
 
 
ETUSIVU > Viittausohje

Viittausohje

Ison suomen kieliopin verkkoversioon viitataan ilmoittamalla sivun sijasta pykälän numero, esimerkiksi "Tällöin objektin sijana on akkusatiivi (VISK § 234–567)" tai "poikkeuksena VISK (§ 1234) mainitsee seuraavat tapaukset". Vastaavaa tapaa suositellaan myös painettuun kirjaan eli ISKiin viitattaessa.

Määritelmään voi viitata seuraavaan tapaan: "Kieltopartisiipilla tarkoitan tässä työssä verbistä mAtOn-tunnuksella muodostettua partisiippia, esim. tekemätön (VISK, määritelmät)".

Kirjallisuusluettelossa verkkoversio esitetään kuten painettukin, mutta tavanomaisten tietojen lisäksi ilmaistaan myös URL-osoite sekä käyttöpäivämäärä:

 
VISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen ja Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio, viitattu 1.11.2008. Saatavissa: http://scripta.kotus.fi/visk URN:ISBN:978-952-5446-35-7

 

TIETOJA VERKKOVERSIOSTA

ESIPUHE

JOHDANTO

LYHENTEET JA ERIKOISMERKIT

KIRJALLISUUSLUETTELO

VIITTAUSOHJE

TEKIJÄ- JA JULKAISUTIEDOT

PALAUTE