Hakuohje 
 
 

Kutakin listan riviä napsauttamalla pääsee kyseiseen pykälään tai pitemmän välin ensimmäiseen pykälään. Listassa on ensimmäisenä asian kotipaikka, josta siitä saa perustiedot.

↓ = Hakusanaa koskeva tieto löytyy pykälän huomautus-kohdasta


 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

A-infinitiivi (infinitiivien joukossa)

A-infinitiivi (perusmuoto, esim. tehdä)

A-infinitiivin translatiivi, esim. tehdäkseen

-a, , -tsa, -tsä, -sa, -sä, esim. bensa, kärtsä

a, ä -vartaloisten nominien taivutus

-aantu, -eentu, -iintu, esim. hajaantua, sotkeentua, lykkääntyä

abessiivi

ablatiivi

absoluuttinen adjektiivi, esim. puinen, taloudellinen

absoluuttinen superlatiivi, esim. mitä ihanin

abstrakti paikallissija

additiivinen suhde

adessiivi

adjektiivi

adjektiivijohdos

adjektiivilauseke, AP

adjektiivin adverbiaali

adjektiivinjohdin

adjektiivipredikatiivi

adjektiivistuminen (partisiipin leksikaalistuminen)

adjunkti (määritteen nimityksenä)

adpositio

adpositiolauseke, PP

adverbi

adverbiaali

adverbiaalikonjunktio (jos, kun, kunnes, koska, vaikka ym.)

adverbiaalilause

adverbiaalilauseke (adverbiaalina toimivan lausekkeen nimityksenä)

adverbiaalimäärite

adverbiaalitäydennys

adverbijohdos

adverbilauseke, AdvP

adverbinjohdin

adversatiivinen suhde

affektinen fokusrakenne, esim. Sinä se sitten jaksat

affektinen johdos

affektisuus

affiliatiivisuus

agentiivisuus

agentti (agenttipartisiipin)

agentti (semanttinen rooli)

agenttiadverbiaali

agenttipartisiippi

-ahta, -ähtä, esim. huudahtaa, roiskahtaa

-ahtava, -ähtävä, -htava, -htävä, esim. jatsahtava, vanhahtava

aiemmuus (aikasuhde)

ainesana, esim. vesi, rauta

-aise, -äise, esim. kehaisee, yskäisee

-aja, -äjä, esim. kumajaa

ajaa-tyyppisten verbien taivutus

ajan adverbi

ajan adverbiaali

ajankohdan adverbi

ajankohdan adverbiaali

-ake, -äke, esim. räyhäke

-akka, -äkkä, esim. sähäkkä, sutjakka

akkusatiivi

akkusatiiviobjekti (tässä kieliopissa totaaliobjekti)

aktantti (täydennyksen nimityksenä)

-ale, -äle, esim. ketale

alisteinen kysymyslause

alisteinen lause

alivartalo

alkukahdennus (rajageminaation nimityksenä)

alkukenttä

alkusointu

allatiivi

allitteraatio (alkusoinnun nimityksenä)

allomorfi

-alta, -ältä, esim. painaltaa

alveolaarinen äänne

alveopalataalinen äänne

anafora

anaforinen pronomini

analogia

-anderi, -ander, -anteri, esim. kosanderi

antikausatiivi (automatiivisen johdoksen nimityksenä)

apokoinou (limittäisrakenteen nimityksenä)

appellatiivi (yleisnimen nimityksenä)

appositio

appositioadverbiaali (tässä kieliopissa predikatiiviadverbiaalin tyyppi)

appositioattribuutti (tässä kieliopissa substantiivimäärite tai appositiorakenteen osa)

appositiorakenne

appositiosuhde

appositioyhdyssana, esim. lapsinäyttelijä

apuverbi

-are, -äre, esim. lampare, kökkäre

argumentti (täydennyksen nimityksenä)

argumenttirakenne

-ari, -äri, esim. kylppäri, telkkari

artikkeli

asenneadjektiivi

asenneadverbi, esim. onneksi, toivottavasti

asenneadverbiaali, esim. onneksi, ikävä kyllä

asennon vaihdos

aspekti

assimilaatio

assosiatiivinen anafora

asteikkopartikkeli

asteikollinen adjektiivi

astemäärite

astevaihtelu

asyndeettinen rinnastus

ateelisyys

attribuutti (tässä kieliopissa substantiivin määrite)

automatiivinen johdos

avain-tyyppisten nominien taivutus

avaus (vuoron osa)

avoin nolla

avoin tulkinta, subjektin

avotavu