Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > L

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-la, -lä, esim. kahvila, neuvola, Kokkola

laajennus

labiaalinen vokaali

labiaalinen äänne

labiodentaalinen äänne

lainasana

lainausmerkki

-lainen, -läinen, esim. eläkeläinen, katolilainen

-lanta, -läntä, esim. lyhyenläntä

laryngaalinen äänne

laskettavuus (vrt. jaottomuus)

lateraali

latiivi

lause

lauseenjäsen (nominaalinen lauseenjäsen)

lauseenlisä (apposition nimityksenä)

lauseenlisäke (lisäyksen nimityksenä)

lauseenvastike (infiniittisen rakenteen nimityksenä)

lauseke

lausekekysymys

lausekerakenne

lausemaisuus

lauseobjekti

lausesubjekti

lausuma

lausumapartikkeli

-le, esim. raakile, räiskäle

-le, verbinjohtimena ja johtimen loppuosana

legatoääntämys, esim. tapauksessa siin on

leksikaalinen NP (substantiivilauseke)

leksikaalistuma

leksikaalistuminen

liiallisuus ja riittävyys (liiallisuutta ja riittävyyttä ilmaisevat sanat)

liikeverbi

liite

liitekonjunktio -kä

liitekysymys, esim. Vai mitä?, niinkö?

liitepartikkeli

liittoadverbi

liittokonjunktio, esim. ennen kuin, jos kohta, kun taas, niin kuin

liittomuoto

liittotempus

liitynnäinen

likimääräisyys

likimäärän adverbi

likimäärän partikkeli, esim. noin, suunnilleen, jotain, siinä

likvida

limittäisrakenne

lisäys

lisäävä lausumapartikkeli, kytkevä lausumapartikkeli

liudennus eli palatalisaatio

-llinen, esim. maltillinen, ikkunallinen

-lloin, -llöin, esim. tällöin

-lma, -lmä, esim. lahdelma

logoforinen possessiivisuffiksi

logoforinen pronomini (hän, he referoinnissa)

lohkeama

lohkeama alkuun

lohkeama eteenpäin

lohkeama vasemmalle (nimitys lohkeamalle alkuun)

lokatiivinen (erotuksena habitiivisesta)

looginen subjekti

lopetus (vuoron osa)

loppuheitto

loppukahdennus (rajageminaation nimityksenä)

loppukenttä

-lti, esim. liialti, laajalti

lukukongruenssi, subjektin ja predikaatin

lukumäärän kvanttoripronomini

lukusana (eli numeraali)

luonnehdittava

lupadirektiivi

lyhennesana

lyhyt tavu

löyhä appositiorakenne