Kirjallisuutta lukuun Adjektiivit

Hakanen, Aimo
1973: Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. SKST. 311. Helsinki: SKS.
Hakanen, Aimo
2001: Meteorologisten ilmausten syntaksia ja semantiikkaa. – Kasik, Reet (toim.): Keele kannul: Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks 12. märtsil 2001. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised. 17 s. 62–78. Tartu: Tartu Ülikool.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Koivisto, Helinä
1987: Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä. SKST. 474. Helsinki: SKS.
Orpana, Terttu
1988: Kuvaus vai kommentti: Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta. Opera Fennistica & Linguistica. 2. Tampere: TaY.
Pajunen, Anneli
1994: Adjektiivi-kategorian universaaliudesta. – Vir. 98 s. 513–541.
Pajunen, Anneli – Palomäki, Ulla
1985: Tilastotietoja suomen kielen rakenteesta 2. KKTKJ. 31. Helsinki: KKTK.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Penttilä, Aarni
1967: Attribuuttien järjestyksestä. – Vir. 71 s. 259–267.
Wiik, Kalevi
1981c: Suomen ekvatiiviadjektiiveista omistusliiteadjektivaaleihin. – Kielitieteellisiä lastuja 1 s. 12–17. Turku: SKY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.