Kirjallisuutta lukuun Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Leino, Pentti
1993b: Elatiivi osan ja kokonaisuuden välisen suhteen ilmaisimena. – P. Leino 1993c s. 239–308.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Pulkkinen, Paavo
1992: ”Lehtimetsävahingot havupuita pienempiä”. – Vir. 96 s. 286–290.
Punttila, Matti
1985a: Gradaatiosta. – Vir. 89 s. 478–484.
Punttila, Matti
1985b: Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen: Vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. SKST. 421. Helsinki: SKS.
Stassen, Leon
1985: Comparison and universal grammar. Oxford: Blackwell.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.