Kirjallisuutta lukuun Adverbit

Ahlman, Erik
1933: Adverbeista. – Vir. 37 s. 137–159.
Karlsson, Göran
1957: Suomen kielen nukuksissa- ja hereillä-tyyppiset paikallissija-adverbit: Vartaloltaan -ksi- (~ -kse-)- ja -ei- ~ -ee- -loppuisia paikallissija-adverbeja koskeva tutkimuskoe. SKST. 250. Helsinki: SKS.
Onikki, Tiina
1994: Rähmältä pystyyn ja naama peruslukemille. Nykysuomen paikallissijaisten asennonilmausten merkitysrakenteen kartoitusta. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Onikki-Rantajääskö, Tiina
2001: Sarjoja: Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST. 817. Helsinki: SKS.
Orpana, Terttu
1988: Kuvaus vai kommentti: Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta. Opera Fennistica & Linguistica. 2. Tampere: TaY.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Sulkala, Helena
1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis B. 8. Oulu: OY.
Tuomikoski, R.
1973a: Adjektiivin ja adverbin erosta. – Vir. 77 s. 199–214.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.