Kirjallisuutta lukuun Numeraalit

Dolbey, Andrew
1998: Constructional inheritance and case assignment in Finnish numeral expressions. – Nordic Journal of Linguistics 20 s. 17–45.
Gvozdanovic, Jadranka (toim.)
1999: Numeral types and changes worldwide. Trends in Linguistics, Studies and Monographs. 118. Berlin: Mouton de Gruyter.
Hakanen, Aimo
1973: Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. SKST. 311. Helsinki: SKS.
Hurford, James R.
1975: The linguistic theory of numerals. Cambridge studies in linguistics. 16. Cambridge: CUP.
Hurford, James R.
1987: Language and number: The emergence of a cognitive system. Oxford: Blackwell.
Karlsson, Göran
1971: Kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin numeruksesta. – SJ 13 s. 52–80.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.