Kirjallisuutta lukuun Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä . SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli
1977: On embedded questions in Finnish. – Sinor, Denis (toim.): Studies in Finno-Ugric linguistics: In honor of Alo Raun. Indiana University Uralic and Altaic series. 131 s. 85–100. Bloomington: Indiana University.
Helbig, Gerhard
1982: Probleme der Subklassifierung der deutschen Nebensätze nach Form und Inhalt. – Deutsch als Fremdsprache: Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer 4 s. 202–212. Leipzig: Karl Marx Universität, Herder-Institut.
Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Kiparsky, Carol – Kiparsky, Paul
1971: Fact. – Steinberg, Danny D. – Jakobovits, Leon A. (toim.): Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology s. 345–369. Cambridge: CUP.
Kuiri, Kaija
1999: Ilmaus ”X on sellainen että Y” suomen puhekielessä. – Vir. 103 s. 378–401.
Larjavaara, Matti
1992a: Etteikö kelpaa? – Vir. 96 s. 119–122.
Leino, Jaakko
1999: Mitä tarkoittaa se, että? Se-pronominista subjektina ja objektina toimivan että-lauseen yhteydessä. – Vir. 103 s. 27–51.
Punttila, Matti
1985a: Gradaatiosta. – Vir. 89 s. 478–484.
Punttila, Matti
1985b: Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen: Vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. SKST. 421. Helsinki: SKS.
Pääkkönen, Irmeli
1988: Relatiivisanan valinta. SKST. 481. Helsinki: SKS.
Stassen, Leon
1985: Comparison and universal grammar. Oxford: Blackwell.
Volk, Martin
1993: Relativsätze im Deutschen. Martin Volkin www-sivut, Institut für Informatik der Universität Zürich. http://www.ifi.unizh.ch/groups/CL/volk/SyntaxVorl/RelativsatzDoku.html. 9.12.2002.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.