Kirjallisuutta lukuun Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Carlson, Lauri
1993: Dialogue games with Finnish clitics. – SKYV 1993 s. 73–96. Turku: SKY.
Forsberg, Hannele
1994: Havaintoja kysymystyypistä otat sie ~ . – Vir. 98 s. 60–68.
Forsman Svensson, Pirkko
1994a: 1600-luvun tekstien liitepartikkelit. – Vir. 98 s. 377–405.
Forsman Svensson, Pirkko
1999: Mitähän tuohin puuhannoo? Milloin vanhaan kirjasuomeen ilmaantui hAn-liitepartikkeli. – XXVI Kielitieteen päivät Turussa 14.–15.5.1999: Esitelmien tiivistelmät. Turku: Turun yliopisto, SKY.
Hall, T. Alan
1999: The phonological word: A review. – Hall, Alan T. – Kleinhenz, Ursula (toim.): Studies on the phonological word. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science; Series 4: Current issues in linguistic theory. 174 s. 1–22. Amsterdam: John Benjamins.
Happonen, Raija
1973: Jotain ~ jotakin ja yhtään ~ yhtäkään -vaihtelun diakroniaa ja syntagmatiikkaa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Hopper, Paul J. – Traugott, Elizabeth Closs
1993: Grammaticalization. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP. [S. 5–6, 132–141]
Ikola, Osmo
1966: Eräistä murteellisista kieltolauseiden konjunktioista. – Vir. 70 s. 9–15.
Kanerva, Jonni M.
1987: Morphological integrity and syntax: Evidence from Finnish possessive suffixes. – Language 63 s. 498–521.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY.
Kiuru, Silva
1990: Mistä vanhaan kirjasuomeen tulivat jälkipronominit se ja hän? – Vir. 94 s. 278–306.
Klavans, Judith L.
1985: The independence of syntax and phonology in cliticization. – Language 61 s. 95–120.
Laitinen, Lea – Lehtinen, Tapani
1997: Johdanto. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 6–19.
Larjavaara, Matti
1992a: Etteikö kelpaa? – Vir. 96 s. 119–122.
Lauerma, Petri
1996: Liitepartikkelien vokaalisointusuhteita suomen murteissa. – Vir. 100 s. 385–400.
Maamies, Sari
1993: Etteikö. – Kielikello 1/1993 s. 16–20.
Mielikäinen, Aila
1981a: Etelä-Savon murteiden äännehistoria I: Konsonantit. SKST. 375. Helsinki: SKS.
Mäkelä, Matti
1993: Suomen murteiden kin ja kaan, kään -liitteet: Morfologia ja leksikko. SKST. 591. Helsinki: SKS.
Nevis, Joel
1986: Finnish particle clitics and general clitic theory. Ohio State University working papers in linguistics. 33. Columbus: Ohio State University.
Palander, Marjatta
1987: Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio. SKST. 455. Helsinki: SKS.
Paunonen, Heikki
2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii: Stadin slangin suursanakirja. [Laatineet Heikki ja Marjatta Paunonen.] Porvoo: WSOY.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 118–121]
Räisänen, Alpo
1996: Suomen kaan-liitteen alkuperä. – Vir. 100 s. 375–384.
Savijärvi, Ilkka
1988: Agricolan kieltolause. – Koivusalo, Esko (toim.): Mikael Agricolan kieli. TL. 112 s. 69–93. Helsinki: SKS.
Savijärvi, Ilkka
1994: Suomen murteiden kin- ja kAAn-liitteiden variaatiot. – Vir. 98 s. 112–120.
Suojanen, M. K.
1985: Mitä Turussa puhutaan? Raportti Turun puhekielen tutkimuksesta. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 3. [TYSYKLJ 23.] Turku: TY.
Vilppula, Matti
1979: Vihdin murretta. Suomen kielen näytteitä. 5. [KKTKJ 6.] Helsinki: KKTK.
Yli-Luukko, Eeva
1990: Joutsan murretta. Suomen kielen näytteitä. 31. [KKTKJ 56.] Helsinki: KKTK.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.