Kirjallisuutta lukuun Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Cannelin, Knut
1932: Finska språket: Grammatik och ordbildningslära. Helsingfors: Holger Schildts förlag. [S. 259–266]
Genetz, Arvid
1890: Suomen partikkelimuodot. [Ilmestynyt myös 1891: Suomi III:4.] Helsinki: SKS.
Hakulinen, Lauri
1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4., korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Inkilä, Arvo T.
1937: Huomioita partikkelien synnystä. – Vir. 41 s. 71–82.
Itkonen, Terho
1974: Ergatiivisuutta suomessa I. – Vir. 78 s. 379–398.
Itkonen, Terho
1975a: Ergatiivisuutta suomessa II. – Vir. 79 s. 31–65.
Jaakola, Minna
1997: Genetiivin kanssa esiintyvien adpositioiden kieliopillistumisesta. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 121–156.
Karlsson, Göran
1957: Suomen kielen nukuksissa- ja hereillä-tyyppiset paikallissija-adverbit: Vartaloltaan -ksi- (~ -kse-)- ja -ei- ~ -ee- -loppuisia paikallissija-adverbeja koskeva tutkimuskoe. SKST. 250. Helsinki: SKS.
Karlsson, Göran
1960: Numerustutkielmia: Kirjoituksia suomen kielen yksikön ja monikon käytöstä. TL. 19. Helsinki: SKS.
Laaksonen, Kaino – Lieko, Anneli
1992: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. 2., korjattu painos. Helsinki: Finn Lectura.
Lepäsmaa, Anna-Liisa – Lieko, Anneli – Silfverberg, Leena
1996: Miten sanoja johdetaan: Suomen kielen johto-oppia. Helsinki: Finn Lectura.
Leskinen, Juha
1990: Suomen kielen inkongruentit instruktiivirakenteet ja niiden tausta. SKST. 536. Helsinki: SKS.
Nuutinen, Olavi
1976: Suomen teonnimirakenteista. Stockholm studies in Finnish language and literature. 1. Stockholm: Finska institutionen vid Stockholms universitet.
Onikki, Tiina
1997: Kieliopin ja leksikon rajalla: Paikallissijaiset olotilanilmaukset. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 89–120.
Onikki-Rantajääskö, Tiina
2001: Sarjoja: Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST. 817. Helsinki: SKS.
Orpana, Terttu
1988: Kuvaus vai kommentti: Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta. Opera Fennistica & Linguistica. 2. Tampere: TaY.
Pekkarinen, Heli
1997: Kieliopillistuva olla tehtävissä -tyyppi: Lokatiiviadverbista mahdollisuusrakenteeksi. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 66–88.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 323–326]
Pulkkinen, Paavo
1994: Helpoiten ja vaikeiten . – Vir. 98 s. 330–333.
Ruoppila, Veikko
1947: Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen. – Vir. 51 s. 181–188.
Sadeniemi, Matti
1943: Post- ja prepositioista ja niiden rektiosta. – Vir. 47 s. 40–46.
Sadeniemi, Matti
1957: Sivu(i)ttain, viisto(i)ttain, vino(i)ttain. – Vir. 61 s. 453–454.
Suoniemi-Taipale, Inga
1994: Itämerensuomalaisten kielten prolatiivi. SKST. 616. Helsinki: SKS.
Tuomikoski, R.
1973a: Adjektiivin ja adverbin erosta. – Vir. 77 s. 199–214.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.