Kirjallisuutta pykälään 1083

Kalliokoski, Jyrki
1986: Rinnastusfraasin jäsenten järjestyksestä. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 73–102. Helsinki: HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.