Kirjallisuutta pykäliin 1169–1171

Hakulinen, Auli
1977: On embedded questions in Finnish. – Sinor, Denis (toim.): Studies in Finno-Ugric linguistics: In honor of Alo Raun. Indiana University Uralic and Altaic series. 131 s. 85–100. Bloomington: Indiana University.
Kuiri, Kaija
1999: Ilmaus ”X on sellainen että Y” suomen puhekielessä. – Vir. 103 s. 378–401.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.