Kirjallisuutta pykäliin 1201–1203

Hakulinen, Auli
2001a: Eräistä diskurssipartikkelin kyl(lä) käyttötavoista keskustelussa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 412–434. Suomentanut Marja-Leena Sorjonen.
2001c: Minimal and non-minimal answers to yes-no questions. – Pragmatics 11 s. 1–16.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.