Kirjallisuutta pykälään 1232

Kangasmaa-Minn, Eeva
1972: Genetiivin funktioista. – SJ 14 s. 27–35.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.