Kirjallisuutta pykäliin 1413–1417

Etelämäki, Marja
1998: Kuva puheenalaisena. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 34–80. Helsinki: SKS.
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä. SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Laury, Ritva
1997: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish. Studies in discourse and grammar. 7. Amsterdam: John Benjamins.
Lyons, Christopher
1999: Definiteness. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP.
Seppänen, Eeva-Leena
1998: Läsnäolon pronominit: tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. SKST. 715. Helsinki: SKS. [Luku 4.2]
Sundman, Marketta
1994: Species i jämförande perspektiv: Finskan och svenskan. – Holmberg, Anders – Larsson, Kent (toim.): Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Svenskans beskrivning. 20 s. 350–359. Lund: Lund University Press.
Vilkuna, Maria
1992: Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa. Suomi. 163. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.