Kirjallisuutta pykälään 1428

Tiainen-Duvallon, Outi
2002: Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français. [Painamaton väitöskirja.] . Paris: École pratique des hautes études. [Luku 6]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.