Kirjallisuutta pykälään 1471

Kuiri, Kaija
1984: Referointi Kainuun ja Pohjois-Karjalan murteissa. SKST. 405. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.