Kirjallisuutta pykäliin 1472–1473

Laitinen, Lea
1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 81–136. Helsinki: SKS.
Purra, Pia – Raevaara, Liisa – Seppänen, Eeva-Leena – Tainio, Liisa
1991: ”Joku oli sanonu jotain lapsista”: Arkikertomukset heijastamassa ja rakentamassa naisten kokemuksia. – Laitinen, Lea – Nuolijärvi, Pirkko – Saari, Mirja (toim.): Leikkauspiste: Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä. Suomi. 158 s. 17–42. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.