Kirjallisuutta pykäliin 1476–1477

Hopper, Paul J. – Thompson, Sandra A.
1980: Transitivity in grammar and discourse. – Language 56 s. 251–299.
Makkonen-Craig, Henna
2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä: Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026. Helsinki: SKS.
Munro, Pamela
1982: On the transitivity of ”say” verbs. – Hopper, Paul J. – Thompson, Sandra A. (toim.): Studies in transitivity. Syntax and semantics. 15 s. 301–318. New York: Seminar Press.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.