Kirjallisuutta pykäliin 1508–1515

Itkonen, Terho
1976a: Erään sijamuodon ongelmia. – Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 53 s. 173–217. Helsinki: HY.
Larjavaara, Matti
1991: Aspektuaalisen objektin synty. – Vir. 95 s. 372–408.
1992b: Objekti ja rajattuus. – Vir. 96 s. 272–282.
Leino, Pentti
1991: Lauseet ja tilanteet: Suomen objektin ongelmia. Suomi. 160. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.