Kirjallisuutta pykäliin 155–156

Häkkinen, Kaisa
1990: Mistä sanat tulevat: Suomalaista etymologiaa. TL. 117. Helsinki: SKS. [S. 101–143]
Itkonen, Erkki
1966: Kieli ja sen tutkimus. Universitas. 4. Porvoo: WSOY. [S. 242–246]
Kangasmaa-Minn, Eeva
1982: Derivaatiokielioppia 1: Verbijohdokset. – SJ 24 s. 43–63.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 236–277]
Koski, Mauno
1982: Suomen johto-opin morfologiaa. Fennistica. 4. Turku: Åbo Akademi, suomen kielen laitos.
Kulonen, Ulla-Maija
1996: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen: Etymologista leksikografiaa. Suomi. 181. Helsinki: SKS.
Laakso, Johanna
1989: Muodon ja funktion suhteesta itämerensuomen verbinjohtimistossa. – Vir. 93 s. 50–69.
Rintala, Päivi
1978: Sananjohdon produktiivisuudesta ja sen rajoituksista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 151–164. Turku: TY.
Räisänen, Alpo
1979: Segmentaation ongelmasta suomen kielen johto-opissa. – Vir. 83 s. 167–178.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.