Kirjallisuutta pykäliin 1562–1563

Flint, Aili
1980: Semantic structure in the Finnish lexicon: Verbs of possibility and sufficiency. SKST. 360. Helsinki: SKS.
Kangasniemi, Heikki
1992: Modal expressions in Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 2. Helsinki: SKS.
Kiuru, Silva
1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit: Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. SKST. 335. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS. [S. 151–154]
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
1984: Voimisen ja kelpaamisen verbit syntaksin ongelmana. – Orpana, Terttu (toim.): Vuosiartikkelit 1984. Folia Fennistica & Linguistica. 11 s. 121–153. Tampere: TaY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.