Kirjallisuutta pykäliin 1564–1565

Kangasniemi, Heikki
1992: Modal expressions in Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 2. Helsinki: SKS. [S. 341–356]
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Quirk, Randolph – Greenbaum, Sidney – Leech, Geoffrey – Svartvik, Jan
1994: A comprehensive grammar of the English language. 12. painos. London – New York: Longman Group UK Limited. [S. 219–236]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.