Kirjallisuutta pykäliin 1584–1585

Pekkarinen, Heli
1997: Kieliopillistuva olla tehtävissä -tyyppi: Lokatiiviadverbista mahdollisuusrakenteeksi. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 66–88.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.