Kirjallisuutta pykäliin 15–17

Hulst, Harry van der – Weijer, Jeroen van de
1995: Vowel harmony. – Goldsmith (toim.) 1995 s. 495–534.
Levomäki, Mauri
1972: Vierasperäisten sanojen suffiksaali vokaalisointu. – Vir. 76 s. 254–261.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 393–398]
Ringen, Catherine O. – Heinämäki, Orvokki
1999: Variation in Finnish vowel harmony: An OT account. – Natural Language and Linguistic Theory 17 s. 303–337.
Suomi, Kari – McQueen, James M. – Cutler, Anne
1997: Vowel harmony and speech segmentation in Finnish. – Journal of Memory and Language 36 s. 422–444.
Wiik, Kalevi
1975b: Vokaalisoinnun ongelmia. Turun yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja. 14. Turku: TY.
Välimaa-Blum, Riitta
1999: A feature geometric description of Finnish vowel harmony covering both loans and native words. – Lingua 108 s. 247–268.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.