Kirjallisuutta pykälään 201

Lehtinen, Raija
1991: Hyödykkeet ja haitakkeet: Muotokuvaa -ke-johtimisista sanoista. – Kielikello 1/1991 s. 26–29.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.