Kirjallisuutta pykäliin 214–220

Karttunen, Kaarina
1979: Nykyslangin sanakirja. Porvoo: WSOY.
Laalo, Klaus
1983: Nykysuomen kaksitavuisten nominien nuorin ikäkerrostuma: Puhekielen uudennokset. – Vir. 87 s. 80–86.
Nahkola, Kari
1999: Nykyslangin sananmuodostusoppia. – Vir. 103 s. 195–221.
Paunonen, Heikki
2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii: Stadin slangin suursanakirja. [Laatineet Heikki ja Marjatta Paunonen.] Porvoo: WSOY. [S. 25–28]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.