Kirjallisuutta pykäliin 401–402

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino
1994: Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat. [S. 110–138]
Ikola, Osmo (toim.)
1977: Nykysuomen käsikirja. [Kirjoittajat: Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala, Leena Tuominen.] Uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös. [S. 42–43, 99–103]
Itkonen, Terho
1982: Kieliopas. 2. painos. Helsinki: Kirjayhtymä. [S. 27–31]
Laaksonen, Kaino
1984: Yhdyssanavirheet kuriin! – Vir. 88 s. 509–517.
Niinimäki, Anneli
1992: Sanaliittojen tiivistyminen yhdyssanaksi. – Vir. 96 s. 283–286.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 58–69, 259]
Pääkkönen, Irmeli
1989: Sanojen äänneasu ja oikeinkirjoitus. – Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 357–382. Porvoo: WSOY. [S. 369–379]
Räikkälä, Anneli – Maamies, Sari – Eronen, Riitta
1996: Yhdyssanat. – Kielikello 4/1996 s. 5–12.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.