Kirjallisuutta pykälään 41

Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 323–328]

Kirjallisuutta pykäliin 41–44

Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 322–337]
Kiparsky, Paul
1993: Blocking in nonderived environments. – Hargus, Sharon – Kaisse, Ellen (toim.): Studies in lexical phonology. Phonetics and phonology. 4 s. 277–313. San Diego: Academic Press.
Koivulehto, Jorma – Vennemann, Theo
1996: Der finnische Stufenwechsel und das Vernersche Gesetz. – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 118 s. 163–182. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Laaksonen, Kaino – Lieko, Anneli
1992: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. 2., korjattu painos. Helsinki: Finn Lectura. [S. 42–48]
Nahkola, Kari
1995: Miksi astevaihtelu fonemaattistui? – Vir. 99 s. 173–190.
Yli-Vakkuri, Valma
1976: Onko suomen kvalitatiivinen astevaihtelu epäproduktiivinen jäänne? – SJ 18 s. 53–69.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.