Kirjallisuutta pykäliin 454–455

Hyvärinen, Irma
1992: Zum Festigkeitsgrad des Verbs und zur aktionalen Reihen- bildung bei deutschen und finnischen Verbidiomen. – Korhonen, Jarmo (toim.): Phraseologie und Wortbildung – Aspekte der Lexikonerweiterung. Linguistische Arbeiten. 284 s. 21–38. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Kolehmainen, Leena
2004: Partikkeliverbien määrittelemisestä suomessa. – Nenonen, Marja (toim.): Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Studies in Languages 39. Joensuu: JoY.
Leino, Pentti
1993c: Polysemia – kielen moniselitteisyys: Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli. 7. Helsinki: HY, SKL. [S. 219–220]
Nenonen, Marja
2002: Idiomit ja leksikko: Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä. JoY:n humanistisia julkaisuja. 29. Joensuu: JoY. [S. 50–111]
Onikki-Rantajääskö, Tiina
2001: Sarjoja: Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST. 817. Helsinki: SKS. [Luku 3]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.