Kirjallisuutta pykäliin 496–498

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [S. 230–234]
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [Luku 6]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.