Kirjallisuutta pykäliin 636–637

Pulkkinen, Paavo
1992: ”Lehtimetsävahingot havupuita pienempiä”. – Vir. 96 s. 286–290.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.