Kirjallisuutta pykäliin 735–739

Ikola, Osmo – Palomäki, Ulla – Koitto, Anna-Kaisa
1989: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. SKST. 511. Helsinki: SKS.
Mielikäinen, Aila
1986: Relatiivipronominit nykypuhekielessä. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 4. JY:n suomen kielen laitoksen julkaisuja. 32 s. 99–126. Jyväskylä: JY.
Pääkkönen, Irmeli
1988: Relatiivisanan valinta. SKST. 481. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.