Kirjallisuutta pykälään 761

Forsberg, Hannele
1995: Kysymyssanojen indefiniittistä käyttöä suomen murteissa. – Murteiden matkassa: Juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. Studia Carelica Humanistica. 6 s. 37–69. Joensuu: JoY:n humanistinen tiedekunta.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.