Kirjallisuutta pykäliin 797–800

Hakulinen, Auli
1989c: Palauteilmauksista. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 98–114.
Sorjonen, Marja-Leena
1997: Korjausjäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 111–137.
1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. – Vir. 103 s. 170–194.
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
2002: Recipient activities: The particle no as a go-ahead response in Finnish conversations. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford studies in sociolinguistics. s. 165–195. Oxford: OUP.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.