Kirjallisuutta pykälään 811

Heinonen, Mari
2002: Ni(in), ni tota ja tota ni paluun merkkeinä puhelinkeskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Vilkuna, Maria
1997: Into and out of the standard language: The particle ni in Finnish. – Cheshire, Jenny – Stein, Dieter (toim.): Taming the vernacular: From dialect to written standard language s. 51–67. London: Longman.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.