Kirjallisuutta pykäliin 823–825

Hakulinen, Auli
1998: The use of Finnish nyt as a discourse particle. – Jucker, Andreas H. – Ziv, Yael (toim.): Discourse markers: Descriptions and theory. Pragmatics & Beyond, New Series. 57 s. 83–96. Amsterdam: John Benjamins.
Hakulinen, Auli – Saari, Mirja
1995: Temporaalisesta adverbista diskurssipartikkeliksi. – Vir. 99 s. 481–500.
1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n och som motsvarigheter till finskans sit(ten) i helsingforssvenska samtal. – Lehti-Eklund, Hanna – Mazzarella, Merete – Saari, Mirja (toim.): Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, serie B. 19 s. 81–96. Helsingfors: Helsingfors universitet.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.