Kirjallisuutta pykälään 827

Hakulinen, Auli
1975: Suomen sitä: Pragmatiikan heijastuma syntaksissa. – SJ 17 s. 25–41.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.