Kirjallisuutta pykälään 828

Erkkilä, Minna
1989: Tarjouksista kieltäytyminen puhelinmyyntikeskusteluissa. Laudaturtyö. HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.