Kirjallisuutta pykäliin 830–832

Carlson, Lauri
1993: Dialogue games with Finnish clitics. – SKYV 1993 s. 73–96. Turku: SKY.
Hakulinen, Auli
2001b [1976]: Liitepartikkelin -han/-hän syntaksia ja pragmatiikkaa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 44–90.
Halonen, Mia
1996: Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 173–205.
Vilppula, Matti
1989a: Havaintoja hän- ja he-pronominien käytöstä suomen murteissa. – Vir. 93 s. 389–400.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.