Kirjallisuutta pykäliin 836–838

Auvinen, Jonna
2001: Ja kaikki kuuntelee nyt ohjeita – Tapaustutkimus luokanopettajan ohjailevasta puheesta 1. ja 3. luokalla. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Halonen, Mia
2002: Kertominen terapian välineenä: Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa. SKST. 899. Helsinki: SKS. [Luku 3]
Kotilainen, Lari
2004: Lähikonstruktioiden dynamiikkaa: mikäs on ollessa, mikäs on olla ja mikäs on ollakseen. – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Raevaara, Liisa
2004: Mitäs me sovittais? s-partikkelin sisältävien hakukysymysten tehtävistä. – Vir 108 s. 531–558.
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.