Kirjallisuutta pykäliin 842–843

Carlson, Lauri
1993: Dialogue games with Finnish clitics. – SKYV 1993 s. 73–96. Turku: SKY.
Vilkuna, Maria
1984: Voiko kin-partikkelia ymmärtää? – Vir. 88 s. 393–408.
Vilppula, Matti
1984b: ”Kurkikin jo lähti”. – Vir. 88 s. 47–60.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.