Kirjallisuutta pykälään 846

Hakulinen, Auli
1982a: Itse-sanan merkityksestä ja käytöstä. – Vir. 86 s. 43–57.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.