Kirjallisuutta pykälään 852

Alhoniemi, Alho
1978: Suomen kielen terminatiiveista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 188–206. Turku: TY.
Päiviö, Pia-Maria
2000: Suomen asti ja saakka: asti- ja saakka-sanojen semanttinen rooli suomen kielen terminatiivi-ilmauksissa. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.