Kirjallisuutta pykälään 855

Salo, Juha
2000: Joku gradu – sanojen joku ja jokin merkitys puheessa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.