Kirjallisuutta pykälään 858

Hakulinen, Auli – Keevallik Eriksson, Leelo – Lindström, Jan
2003: Kuule, kule, hördu: Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska. – Nordberg, Bengt – Keevallik Eriksson, Leelo – Thelander, Kerstin – Thelander, Mats (toim.): Grammatik och samtal: Språkliga studier till minnet av Mats Eriksson. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 63 s. 199–218. Uppsala: Uppsala universitet.
Hakulinen, Auli – Seppänen, Eeva-Leena
1992: Finnish kato: From verb to particle. – Journal of Pragmatics 18 s. 527–549.
Leskelä, Satu
1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
Olin-Paarlahti, Leea-Maria – Saarelainen-Haila, Aino-Jemina
2001: Asiantuntijuus ongelmanratkaisupuheluissa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Tekoniemi, Outi
1998: Puhuttelu ja huomionkohdistimet lapsen ja isän välisessä keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.