Kirjallisuutta pykäliin 861–862

Kunelius, Sirja
1998: Niinku-partikkeli keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Sorjonen, Marja-Leena – Laakso, Minna
2005: Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät. – Vir 109 s. 244–271.
Suojala, Marja
1989: Varaukset. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 118–123.
Vuorinen, Riitta
1981: Puhekielen täytelisäkkeistä. – Suojanen, M. K. (toim.): Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 1 s. 79–96. [TYSYKLJ 14.] Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.